Algemene Voorwaarden Meer weten over onze algemene voorwaarden? Dan ben je hier op de juiste plaats.

DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

Kajos coiffure
Vrijwilligersstraat 55/6
B-2340 Beerse

Email: info@kajos.be
Telefoon: 0478-54.74.95
BTW: BE 0882.438.197

 • De e-commerce website van Kajos coiffure, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse, BTW BE 0882.438.197, RPR 882.438.197, (hierna ‘Kajos coiffure’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kajos coiffure moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kajos coiffure aanvaard zijn.

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 • Ondanks het feit dat de online catalogus en deze e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kajos coiffure niet. Kajos coiffure is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kajos coiffure is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kajos coiffure. Kajos coiffure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  • ARTIKEL IN WINKELWAGEN
   Bent u geïnteresseerd in een bepaalde aanbieding? U kunt het gewenste artikel meteen in de winkelwagen plaatsen door direct op de button ‘in winkelmandje’ te klikken.
   Wanneer u eerst meer informatie over het product wenst, klikt u op de foto of de naam van het artikel. U wordt vervolgens naar de productbeschrijving geleid en krijgt ook daar de mogelijkheid om op de button ‘in winkelwagen’ te klikken.
  • UW GEGEVENS
   Wanneer u beschikt over een account, kunt u voordat u de bestelling in uw winkelwagen plaatst inloggen door rechts bovenaan de pagina op de button ‘aanmelden’ te klikken. Ook kunt u inloggen in het afrekenscherm, u vindt een link om in te loggen onder de titel van het scherm ‘afrekenen’.
   Allereerst selecteert u doormiddel van het aanvinken van een bolletje of u als particulier of als bedrijf zijnde een bestelling plaatst. Vervolgens vult u de gegevens van uw factuuradres in, LET OP: controleer de gegevens goed voordat u de bestelling gaat afronden! U dient het volledige formulier in te vullen. Overal waar een sterretje (*) achter de tekst staat, is een verplicht veld. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de adresgegevens. Indien het pakket niet bezorgd wordt vanwege een fout in de adresgegevens, dan zijn de kosten voor opnieuw verzending voor de rekening van de klant. Het land staat standaard ingesteld op België
   Onderaan het factuuradres kunt u de standaardinstelling ‘verzenden naar hetzelfde adres’ uitvinken wanneer u de bestelling wilt laten bezorgen op een ander adres dan uw factuuradres (bijvoorbeeld bij het geval van een cadeau of op uw werklocatie). Ook krijgt u de mogelijkheid om een account aan te maken voor uw volgende bezoek.
  • WINKELWAGEN
   Nadat u uw winkelwagen heeft gevuld, kunt u een overzicht van de winkelwagen krijgen door rechts bovenaan de pagina te klikken op de button ‘winkelwagen’.
   Hier vindt u een overzicht van alle producten die zich in de winkelwagen bevinden. In dit scherm kunt u het aantal van de producten wijzigen of producten uit de winkelwagen verwijderen. LET OP: Bij wijzigen of verwijderen van producten, dient u vervolgens op de button ‘winkelwagen bijwerken’ te klikken. Onderaan de pagina ziet u het subtotaalbedrag van de producten in uw winkelwagen. Het eerste bedrag betreft het subtotaalbedrag exclusief BTW, daaronder vindt u het totale BTW bedrag. Deze bedragen worden gesplitst om duidelijk te maken hoeveel BTW u uiteindelijk afdraagt. Het laatste bedrag, betreft het totaalbedrag inclusief BTW, dit is het bedrag dat u uiteindelijk dient te betalen bij het afrekenen. Ongeacht of u het/de product(en) voor professioneel- of privégebruik aankoopt.
   Nadat u de hoeveelheden en de prijzen heeft nagekeken, kunt u verder gaan met het afronden van de bestelling door op de button ‘ga door naar afrekenen’ te klikken.
  • GEREGISTREERD BESTELLEN
   Wanneer u een account heeft (of aanmaakt), brengt dit een aantal voordelen met zich mee. Bij toekomstige bestellingen, kunt u gemakkelijk inloggen en hoeft u geen verdere adresgegevens meer in te vullen. Bovendien kunt u eenvoudig vorige bestellingen terug vinden en deze opnieuw bestellen, dit is bijzonder handig wanneer u bijvoorbeeld altijd dezelfde producten gebruikt. Ook kunt u de status van uw bestelling volgen en zien wanneer een bestelling verstuurd is.
  • BEVESTIGEN VAN UW BESTELLING
   Nadat u de verzendmethode en betaalmethode heeft gekozen (voor verdere informatie zie ‘betalen’ en ‘verzending & bezorging’) kunt u de bestelling controleren. U kunt eventuele fouten nog wijzigen, alvorens u de bestelling daadwerkelijk plaatst. Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, klikt u op de button ‘plaats uw bestelling’.
  • ANNULEREN BESTELLING
   Nadat u op de button ‘plaats uw bestelling’ heeft geklikt, is het niet meer mogelijk om zelf uw bestelling te annuleren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van Kajos coiffure, de contactgegevens vindt u onder de menu-kop ‘contact’
  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE93 7330 3576 7667

  Kajos coiffure is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de dagen waarop u uw bestelling kunt ontvangen. LET OP: Onderstaande leveringen zijn alleen van toepassing op verzendingen binnen België.

  • Besteld op maandag, bezorgd op woensdag
  • Besteld op dinsdag, bezorgd op donderdag
  • Besteld op woensdag, bezorgd op vrijdag
  • Besteld op donderdag, bezorgd op maandag
  • Besteld op vrijdag, bezorgd op dinsdag
  • Besteld op zaterdag, bezorgd op dinsdag
  • Besteld op zondag, bezorgd op dinsdag

  LET OP:Bestellingen worden niet verzonden op zaterdag, zondag en Belgische nationale feestdagen.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of 
  tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kajos coiffure. 
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kajos coiffure was geboden.

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kajos coiffure. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kajos coiffure te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kajos coiffure. 
  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kajos coiffure, Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse , per telefoon: 0478-54.74.95 of per email: info@kajos.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via ons digitaal retourformulier

  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kajos coiffure heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kajos coiffure, Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Kajos coiffure zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.
  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kajos coiffure alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kajos coiffure op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kajos coiffure wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kajos coiffure geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

  Kajos coiffure betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kajos coiffure klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kajos coiffure.
  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kajos coiffure zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 • De klantendienst van Kajos coiffure is bereikbaar op het telefoonnummer +32478-54.74.95, via e-mail op info@kajos.be of per post op het volgende adres Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kajos coiffure beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
  Onverminderd het voorgaande behoudt Kajos coiffure zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 • De verantwoordelijke voor de verwerking, Kajos coiffure respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling, .
  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan: Kajos coiffure – Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse of via email naar info@kajos.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kajos coiffure – Vrijwilligersstraat 55/6, B-2340 Beerse of via email naar info@kajos.be. 
  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kajos coiffure heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
  Kajos coiffure houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op telefoonnummer 0478-54.74.95 of via email op info@kajos.be

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
  Het nalaten op gelijk welk moment door Kajos coiffure om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kajos coiffure. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 • De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
  Kajos coiffure heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via UNIZO

 • Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform
  Kajos coiffure heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op UNIZO waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure 

STUUR ONS EEN MAIL

Meer informatie nodig?
Email naar info@kajos.be

BEL ONS OP

Direct met je kapster bellen?
Bel naar 0478-54.74.95

ONLINE RESERVEREN

Reserveer hier eenvoudig
je kapper-afspraak online.